Teamet.

Oddvar

Sandnes

Daglig leder og partner
om
Oddvar

Oddvar er statsautorisert revisor, daglig leder og partner i Contabile. Oddvar har mer enn 30 års erfaring fra revisjon og rådgivning innen ulike bransjer og selskaper av forskjellig størrelse.

Oddvar har tidligere vært partner og avdelingsleder Møre og Romsdal i PwC fra 2001 og frem til etablering av Contabile. Han har de siste årene jobbet mye med økonomisk rådgivning herunder ulike prosesser innen omorganisering og strukturering.

Yngve

Søvik

Senior Manager
om
Yngve

Yngve er statsautorisert revisor med over 20 års allsidig erfaring fra revisjon og rådgivning.

Yngve har innsikt i en rekke bransjer og har rollen som operativt ansvarlig for sine kunder. Gjennom sitt arbeid som revisor har Yngve tilegnet seg spesielt god erfaring innenfor organisering og restrukturering, samt regnskap og skatt, inkludert skatteoptimalisering sett fra eiersynspunktet.

Tone

Kaspara Hansen

Manager
om
Tone

Tone er statsautorisert revisor med over 30 års erfaring innen regnskap og revisjon.

Gjennom revisjonsoppdrag i mange ulike bransjer har hun tilegnet seg god erfaring og kompetanse innen regnskap, skatt og avgift. Tone har stort sett for hele sin kundeportefølje ytt bistand i forbindelse med årsregnskap, noter og skattemelding.

Jessica

Krügel

Manager
om
Jessica

Jessica er statsautorisert revisor og autorisert regnskapsfører. Jessica har mer enn 10 års praksis innen revisjon og regnskap.  

Gjennom sin yrkeskarriere har Jessica opparbeidet seg god erfaring innen regnskap og økonomirapportering for en rekke bransjer. Gjennom varierte revisjons- og regnskapsoppdrag har Jessica også tilegnet seg bred erfaring innen skatt og avgift.

Marius

Sæterbø

Manager
om
Marius

Marius er utdannet siviløkonom, i tillegg til å inneha en internasjonal mastergrad i finans. Han har erfaring med revisjonsarbeid innen både industri, børsnoterte konsern og mindre familieeide selskaper.

Marius har tidligere jobbet innen bygg- og anleggsnæringen som heismontør. Gjennom variert arbeid har Marius derfor innsikt i aktuelle problemstillinger når det kommer til skjæringspunktet mellom praktiske tilnærminger, prosessflyt, regnskap og rapportering.

Anders

Furnes Skodje

Senior associate
om
Anders

Anders startet i Contabile høsten 2021, som nyutdannet revisor. Han har en bachelor i regnskap og revisjon med påbyggende master i økonomi og administrasjon, fra Høgskolen i Molde. Anders har tidligere jobbet som finansiell rådgiver ved avdeling kundeservice i Sparebanken Møre. Hos Contabile er han involvert i revisjon, årsoppgjør og rådgivning for selskaper som dekker et bredt bransje- og fagspekter.

Merete

Vike Grønningsæter

Senior associate
om
Merete

Merete har vært ansatt i Contabile siden 2022. Da kom hun fra en tilsvarende stilling i KPMG. Merete har omfattende erfaring fra et bredt spekter av bransjer og jobber primært med revisjon, årsoppgjør og rådgivning for våre revisjonskunder.

Berit

Berg

Manager
om
Berit

Berit har solid erfaring fra revisjon av små og mellomstore selskaper i et bredt spekter av bransjer. Hun har tidligere jobbet hos Ålesund Kemnerkontor, og i PwC hvor hun var ansatt i over 20 år. Berit sine ansvarsområder er i hovedsak å bistå våre kunder i forbindelse med årsregnskap, noter og skattemelding.

Svein

Thomassen

Manager
om
Svein

Svein har mer enn 35 års bred revisjonserfaring. Han har jobbet for kunder i mange ulike bransjer, men han har spesielt tilegnet seg god kompetanse innenfor revisjon av fiskeriselskaper og særskilte problemstillinger knyttet til denne bransjen.

Svein har stort sett for hele sin kundeportefølje ytt bistand i forbindelse med årsregnskap, noter og skattemelding.

Magne

Hoff

Kontorfellesskap
om
Magne

Magne er statsautorisert revisor med over 25 års variert revisjonserfaring. Gjennom sitt firma I Tide Revisjon har Magne et faglig samarbeid med Contabile, hvor de deler kunnskap og drar synergier fra hverandre.

Magne sin erfaring favner om alt fra børsnoterte selskaper til mindre lokale foretak. Magne har spesielt gode kunnskaper om skatt, og vil også kunne bistå med problemstillinger av avgiftsmessig karakter, spesielt innenfor fast eiendom.

Fagområdene.
Lidenskapen.
Teamet.
Ledig stilling.
Kontakt.
Kunde-ID