Kunde-ID

Denne siden er beregnet for deg som skal legitimere deg overfor Contabile AS og I Tide Revisjon AS

Fordi du innehar en rolle/relasjon til en bedrift som inngår i et kundeforhold med oss, eller fordi du er ny i rollen som representant for et selskap som har et kundeforhold med oss.

I henhold til vår autorisasjon som revisjonsselskap og regnskapsførerforetak er vi pålagt å utføre en kundekontroll før vi påtar oss et oppdrag for nye oppdragsgivere, og ved endring i roller i eksisterende kundeforhold, jfr. hvitvaskingsreglene.

Vi har valgt å gjøre denne kontrollen elektronisk og ved bruk av bankID til identifikasjon.

Kundekontrollen omfatter registrering og kontroll av opplysninger om foretaket, legitimering av kundens berettigede representant, registrering av reelle rettighetshavere og om representanten er en politisk eksponert person «PEP».

Legitimering med elektronisk ID

Vi anbefaler at du bruker elektronisk ID (BankID) for å legitimere deg. Om du ikke har elektronisk ID må vi motta liste over reelle rettighetshavere og gyldig legitimasjon som er bekreftet rett kopi av godkjent instans, eller at vi får dette overlevert ved personlig oppmøte hos oss i Sjømannsvegen 14 i Ålesund (Color Line Stadion). Som gyldig legitimasjon regnes pass, førerkort og bankkort med bilde.

Fyll ut skjema nedenfor – det tar bare noen minutter

Fagområdene.
Lidenskapen.
Teamet.
Ledig stilling.
Kontakt.
Kunde-ID